+420 212 243 645
repliky hodinek prodej repliky rolex
Slider

Kdo jsme

CANAP (Česká asociace nákupu a prodeje) vznikla jako nezávislá platforma pro osoby pracující a pohybující se v prostředí nákupu a prodeje, resp. obchodu celkově, a to bez ohledu na podmínky, které jsou pro tento obchod vymezeny konkrétní legislativou.

Zakládající členové jsou osoby dlouhodobě se pohybující v prostředí nákupu a prodeje. Dlouhodobě vnímali nezbytnost a potřebu k založení asociace, která by přispěla k profesionalizaci této oblasti, k jejímu zprůhlednění a k zapojení odborníků při tvorbě souvisejících pravidel a regulativ. Významný potenciál pak vidí i ve sdílení a výměně zkušeností a praktik, jejichž použití v praxi může dlouhodobě vést ke zvýšení přínosů a přidané hodnoty jednotlivých obchodních případů. Nezanedbatelná je i skutečnost, že se jedná o první nezávislou a otevřenou platformu, v rámci které se mohou a budou potkávat jako sobě rovny obě strany smluvních vztahů a budou tak moci nekonfrontačně zanalyzovat působení, cíle či záměry jejich postupů uplatněných v rámci obchodování. CANAP je povede k tomu, aby zjistili, jak mohou spolupracovat a komunikovat, aby z toho ve výsledku profitovali jak obě strany obchodu, tak i koncový zákazník v případě, kdy není primárně účastníkem takového ochodu.

CANAP bude předávat poznatky, zkušenosti a návody těm, kteří jsou připraveni naslouchat, přemýšlet o změně a přispět tak ke zkvalitnění stavu nákupních a prodejních procesů fungujících v českém tržním prostředí.

Základní pilíře svých aktivit CANAP staví na:

 • budování nezávislé platformy pro setkávání členů asociace formou společných snídaní, workshopů či meetingů, s cílem sdílení zkušeností, poznatků a postupů v oblasti nákupu a prodeje
 • vzdělávací akademii, konferencích a seminářích
 • spolupráci a konfrontaci s ostatními profesně blízkými, navazující asociacemi
 • sdílení a zprostředkovávání HR zdrojů a podpoře pro své členy a organizace
 • technické a odborné garanci a konzultacích pro členy asociace i externí subjekty
 • identifikaci a propagaci trendů v oblasti nákupu a prodeje formou různých médií

„Chceme, aby ve výsledku v uzeninách bylo maso a zároveň se daly koupit za adekvátní cenu kvalitě“

Core Business

 • Poskytování poradenství, konzultací pro procesy nákupu / prodeje
 • Poskytování právního servisu pro problematiku nákupu v komerční a státní sféře
 • Vzdělávání v oblasti nákupu / prodeje
 • Personální poradenství, management pracovníků nákupu / prodeje
 • Publikační činnost pro oblast nákupu / prodeje
 • Auditorská činnost procesů a nastavení nákupu / prodeje v jednotlivých organizacích

Aktuálně


PARTNEŘI